niemadida

  1. vanduccanh

    Nhạc Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Đạo tràng niệm - Chùa Hoằng Pháp (Không Quảng Cáo)

    Theo lời dạy của Phật Thích Ca, con người nếu muốn sau khi chết được tái sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thì trong quá trình sống, làm việc luôn hướng về điều thiện, làm điều thiện, siêng năng niệm Thánh hiệu: Nam Mô A Di Đà Phật, thì khi chết chúng ta sẽ đước tái sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc...
Bên trên