Nhạc Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Đạo tràng niệm - Chùa Hoằng Pháp (Không Quảng Cáo)

vanduccanh

Registered
Tham gia
29 Thg 7 2021
Bài viết
5
Điểm tương tác
5
Điểm
3
Địa chỉ
Ho chi minh
Theo lời dạy của Phật Thích Ca, con người nếu muốn sau khi chết được tái sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thì trong quá trình sống, làm việc luôn hướng về điều thiện, làm điều thiện, siêng năng niệm Thánh hiệu: Nam Mô A Di Đà Phật, thì khi chết chúng ta sẽ đước tái sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc này.

Sau khi tái sinh đến cõi này, chúng ta tiếp tục cùng mọi người tu hành theo sự hướng dẫn của Phật A Di Đà cho đến khi chứng đắc Thánh quả giải thoát.

1/ Nam Mô A Di Đà Phật.
2/ Nam Mô A Di Đà Phật.
3/ Nam Mô A Di Đà Phật.
4/ Nam Mô A Di Đà Phật.
5/ Nam Mô A Di Đà Phật.
6/ Nam Mô A Di Đà Phật.
7/ Nam Mô A Di Đà Phật.
8/ Nam Mô A Di Đà Phật.
9/ Nam Mô A Di Đà Phật.
10/ Nam Mô A Di Đà Phật.

 
Bên trên