Hoạt động gần đây

 • V
  Vo Minh đã trả lời vào chủ đề Tâm chính là Phật.
  Có một người hỏi: Tại sao ngài Viên Quang KIẾN TÁNH, kkt LaughingHaHa KIẾN CẮN thường hau Copy&Paste câu: "Con chó chạy theo CỤC...
 • K
  khuclunglinh đã trả lời vào chủ đề Tâm chính là Phật.
  ha ha ha [smile] Vô Minh gì .... đáng sợ [smile] Ai --> cũng biết làm gì Thắng VÔ MINH --> tốt hơn [smile] thắng rùi ... là THẬT...
 • V
  Vo Minh đã trả lời vào chủ đề Tâm chính là Phật.
  Có một người hỏi: Tại sao ngài Viên Quang KIẾN TÁNH nói "VÔ MINH nói LOẠN NGÔN???" Có một người thắc mắc: Tại sao Thiền Sư Vĩnh Gia...
 • K
  khuclunglinh đã trả lời vào chủ đề Tâm chính là Phật.
  ha ha ha [smile] Dầu tại bãi chiến trường Thắng ngàn ngàn quân địch, Tự thắng mình tốt hơn, Thật chiến thắng tối thượng - Tiểu Bộ...
 • V
  Vo Minh đã trả lời vào chủ đề Tâm chính là Phật.
  Có một người hỏi: Tại sao phải SÁM HỐI??? Có một người thắc mắc: Tại sao phải Gặp Phật! Giết Phật??? Gặp Tổ! Giết Tổ mới là CHÂN SÁM...
 • K
  khuclunglinh đã trả lời vào chủ đề Tâm chính là Phật.
  ha ha ha [smile] hèn chi người ta nói MẠT NA THỨC là truyền tống thức [smile].... cái gì XÚC THỌ TƯỞNG TƯ TÁC Ý .. cũng là đều là nó...
 • V
  Vo Minh đã trả lời vào chủ đề Tâm chính là Phật.
  Có một người hỏi: DUYÊN MAY nên ngài Viên Quang KIẾN TÁNH??? Có một người thắc mắc: Ông chưa được như ngài Viên Quang đâu mà HỎI...
 • V
  Vo Minh đã trả lời vào chủ đề Tâm chính là Phật.
  Có một người hỏi: Tại sao ngài Viên Quang nói "Coi chừng TÀ MA, NGOẠI ĐẠO phá hoại Phật Pháp??? Có một người thắc mắc: Bàng Uẩn nói...
 • V
  Vo Minh đã trả lời vào chủ đề Tâm chính là Phật.
  Có một người hỏi: Đức Phật nói "Tin TA! Sao lại PHỈ BÁNG ta???" Có một người thắc mắc: TIN Đức Phật không bằng TỰ TIN nơi mình phải...
 • V
  Vo Minh đã trả lời vào chủ đề Tâm chính là Phật.
  Có một người hỏi: Nói PHẢI TRÁI là VỌNG TƯỞNG??? Có một người thắc mắc: Cái gì xưa nay vốn PHẢI thì nói TRÁI cũng không thể nào...
 • V
  Vo Minh đã trả lời vào chủ đề Tâm chính là Phật.
  Có một người hỏi: Có phải Copy and Paste là VỌNG??? Có một người thắc mắc: Mình thật sự KHÔNG BIẾT nên mình nói mình thật sự KHÔNG...
 • V
  Vo Minh đã trả lời vào chủ đề Tâm chính là Phật.
  Có một người hỏi: Cái gì là VỌNG??? Có một người thắc mắc: AI Đang mong cầu Cái gì vậy??? KIẾN TÁNH và TRUYỀN TÂM. Nghĩa là Kiến...
 • K
  khuclunglinh đã trả lời vào chủ đề Có cách thiền của tôi đã sai?.
  ha ha ha [smile] Quên và Nhớ --> register .. hay là non-register ... vẫn là CHUYỆN của 1 CON NGƯỜI [smile] ... - sắc thọ tưởng hành...
 • K
  khuclunglinh đã trả lời vào chủ đề Tâm chính là Phật.
  ha ha ha [smile] nghĩa chính của chữ NHƯ --> LÝ DUYÊN KHỞI [smile] ---> cho tất cả các NGÃ (tức là các trạng thái, các cõi của tâm)...
 • V
  Vo Minh đã trả lời vào chủ đề Tâm chính là Phật.
  Nếu một đời người SỐNG không VỌNG TƯỞNG thì chắc chắn chẳng ai muốn Giác Ngộ phải không ta???
Bên trên