Hoạt động gần đây

 • doccoden
  doccoden đã trả lời vào chủ đề Làm sao BIẾT chúng ta đã là Phật???.
  Câu hỏi này hay đấy, nếu hiểu được thì Vo Minh sẽ không còn vô minh nữa. Thắc mắc này hay được nêu ra, do người hỏi không hiểu được...
 • B
  Bantoioi đã trả lời vào chủ đề Lời vàng ngọc của người đi trước.
  Bantoioi cũng nguyện vãng sanh cực lạc..!! Cung kính.
 • B
  Bantoioi đã phản ứng với bài viết của VO-NHAT-BAT-NHI trong chủ đề Lời vàng ngọc của người đi trước với Like Like.
  Xưa nay, pháp môn niệm Phật được phổ biến rộng rãi, cốt yếu là Tín-Nguyện-Hạnh. Tuy nhiên, để nói lên tông chỉ trọng tâm nhất một cách...
 • VO-NHAT-BAT-NHI
  VO-NHAT-BAT-NHI đã đăng chủ đề mới.
  Xưa nay, pháp môn niệm Phật được phổ biến rộng rãi, cốt yếu là Tín-Nguyện-Hạnh. Tuy nhiên, để nói lên tông chỉ trọng tâm nhất một cách...
 • VO-NHAT-BAT-NHI
  VO-NHAT-BAT-NHI đã trả lời vào chủ đề CẢNH GIỚI là NGUỒN GỐC..
  kakakaka, Phật Thích Ca mà bạn nghe nói chắc là ở trong chiêm bao sao! Bản thân bạn hiện nay cũng ở trong chiêm bao, chẳng lẽ nào bạn...
 • VO-NHAT-BAT-NHI
  VO-NHAT-BAT-NHI đã trả lời vào chủ đề CẢNH GIỚI là NGUỒN GỐC..
  kakaka, đó là chuyện của người đó chứ không phải chuyện của tất cả. Có nhiều người cả đời tu thiền nhưng chết cũng đau đớn ứa nước mắt...
 • V
  Vo Minh đã trả lời vào chủ đề CẢNH GIỚI là NGUỒN GỐC..
  Hôm qua chứng kiến một người cả đời NIỆM Phật lúc: "CẬN TỬ.! ĐAU ĐỚN...đến độ ỨA NƯỚC MẮT mà CHẾT"
 • V
  Vo Minh đã trả lời vào chủ đề CẢNH GIỚI là NGUỒN GỐC..
  Phật trong CHIÊM BAO đến bao giờ GIÁC NGỐ đây ta????
 • VO-NHAT-BAT-NHI
  VO-NHAT-BAT-NHI đã trả lời vào chủ đề TRI KIẾN Phật.
  kakaka, vô sự này của bạn là đứng trên lập trường của người lười, đoạn hết các duyên, theo kiểu bỏ hết đi đừng làm gì nữa, mặc kệ đời...
 • VO-NHAT-BAT-NHI
  kakakaka, chấp không. Đức Phật từng nói: Ta hôm nay nói nhập diệt nhưng thật ra chẳng có nhập diệt,.... Trong nhiều Kinh, chư Phật quá...
 • VO-NHAT-BAT-NHI
  VO-NHAT-BAT-NHI đã trả lời vào chủ đề CẢNH GIỚI là NGUỒN GỐC..
  Chưa giác ngộ thành Phật thì đều là thấy trong chiêm bao cả thôi, chỉ khác nhau là có người biết đường đi, có người không. Bản thân bạn...
 • V
  Vo Minh đã trả lời vào chủ đề Làm sao BIẾT chúng ta đã là Phật???.
  Đức-Phật là người "DỨT hết DUYÊN?????" Đức-Phật KHÔNG PHẢI người "DỨT hết DUYÊN!" Đức-Phật chỉ là DUYÊN KHỞI cho Phật Giáo ở dưới...
 • V
  Vo Minh đã trả lời vào chủ đề Làm sao BIẾT chúng ta đã là Phật???.
  Làm sao VÔ SỰ???? Đang VÔ SỰ lại ĐA SỰ nữa rồi.! Vậy mấy Sư, mấy Thầy, mấy Tổ đang thuyết pháp là ĐA SỰ hết sao??? Người VÔ SỰ là...
 • V
  Vo Minh đã trả lời vào chủ đề Làm sao BIẾT chúng ta đã là Phật???.
  Tại sao???????????? Chúng ta BẢN LAI VÔ SỰ lại phải SANH TỬ LUÂN HỒI??? B.S.!!!!!! ĐA SỰ...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [IDIOT...
 • B
  Nội Hàm Tín Ngưỡng của Tông Tịnh Độ --- Bài khai thị của Pháp sư Huệ Tịnh tại Luật viện Huệ Nghiêm, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam...
Bên trên