10 niệm

  1. Q

    Làm thế nào để câu niệm phật luôn trong tâm ?

    Ngoài thời gian quý bạn Sen đọc kinh, niệm phật và làm các công việc để nuôi sống bản thân trong cuộc sống như hiện nay thì làm sao để thời gian ngoài giờ khóa tu đó chúng ta vẫn luôn giữ câu niệm Phật trong tâm? Thứ nhất các bạn có thể áp dụng phương pháp 10 niệm chia làm 9 lần theo Pháp Sư...
Bên trên