Diễn Đàn Phật Pháp Việt Nam

Thống kê
Nguyên Chiếu Thận trọng với những truyền bá sai lầm về Phật Pháp ?
 • trừng hải
 • 17/6/24
 • Tư Tưởng Cư Sĩ Phật Tử
vienquang2 Trung Đạo Đế
 • vienquang2
 • 17/6/24
 • Các giáo lý Phật Học Chuyên Đề
Nhị Đế dung thông Nhị Đế dung thông
 • vienquang2
 • 15/6/24
 • Giao Lưu Tư Tưởng
Ba Tuần Mèo hoá Rồng
 • Ba Tuần
 • 14/6/24
 • Thiền Tông
VO-NHAT-BAT-NHI Tự tánh vốn thanh tịnh mà thường sanh tất cả pháp. Vậy khi mê man bất tỉnh, Tự Tánh tác dụng ra sao?
 • vienquang2
 • 12/6/24
 • Giao Lưu Tư Tưởng
A ĐỨC PHẬT XÁC QUYẾT = PHÁP PHẬT.
 • An Long
 • 11/6/24
 • Phật Giáo: Văn Hóa & Thời Đại
vienquang2 Phật Tri Kiến
 • vienquang2
 • 8/6/24
 • Phật Học Tổng Quan
A NHƯ LAI TẠNG =PHẬT TÍNH.
 • An Long
 • 8/6/24
 • Phật Giáo: Văn Hóa & Thời Đại
VO-NHAT-BAT-NHI Câu đố: có phải chủng tử thức tánh có sẵn nơi mỗi cá nhân?
 • trừng hải
 • 4/6/24
 • Phòng Chát Linh Tinh
T Thấy rốt ráo?
 • VO-NHAT-BAT-NHI
 • 4/6/24
 • Phòng Chát Linh Tinh

Diễn Đàn Chung

Thông Báo

Đây là nơi phổ biến thông tin, thông báo chính thức từ diễn đàn phật pháp (DDPP) tới các thành viên.
Chủ đề
57
Bài viết
237
Chủ đề
57
Bài viết
237

Phản ánh ý kiến của thành viên

Các thành viên có thể phản ánh ý kiến tại đây.
Chủ đề
122
Bài viết
1.3K
Chủ đề
122
Bài viết
1.3K

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Gặp bất cứ vấn đề liên quan tới kỹ thuật của diễn đàn. Hãy để đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ.
Chủ đề
98
Bài viết
421
Chủ đề
98
Bài viết
421

Giao lưu - Trao đổi

Giao Lưu Tư Tưởng

Chuyên mục này do Quyền Admin VienQuang6 quản lý để giao lưu tư tưởng Phật Học. Quy chế hoạt động trong chuyên mục do Quyền Admin quy định
Chủ đề
425
Bài viết
13.5K
Chủ đề
425
Bài viết
13.5K

Phòng Chát Linh Tinh

Đây là phòng dùng chát linh tinh cho các thành viên thay cho shout box. Mong các vị thông cảm, tạm dùng đỡ cách này.
Chủ đề
201
Bài viết
4.2K
Chủ đề
201
Bài viết
4.2K

Phật Học

Kho Tàng Giáo Lý

Kinh Tạng, Luật Tạng, Luận Tạng
Chủ đề
274
Bài viết
3.3K
Chủ đề
274
Bài viết
3.3K

Phật Học Phổ Thông

Các bài viêt liên quan Phật Giáo, Các bài viêt về Phật Học, Tự điển Phật Học, Sách tham khảo liên quan Phật Giáo, Thắc Mắc & Thảo Luận Phật Học Phổ Thông
Chủ đề
470
Bài viết
3.5K
Chủ đề
470
Bài viết
3.5K

Phật Học Tổng Quan

Tìm hiểu về quyền năng của con người, Tìm hiểu về Nhân Quả - Nghiệp Báo, Các bài viết Phật Học Tổng Quan, Thảo luận Phật Học Tổng Quan
Chủ đề
319
Bài viết
4.4K
Chủ đề
319
Bài viết
4.4K

Phật Học Chuyên Đề

Thắc Mắc & Thảo Luận Phật Học Chuyên Đề, Các giáo lý Phật Học Chuyên Đề, Duy Thức Học, Triết Học Tánh Không
Chủ đề
102
Bài viết
3.4K
Chủ đề
102
Bài viết
3.4K

Các vấn đề liên quan Phật Giáo

Lịch thuyết pháp - học giáo lý - thông tin các khóa tu học trong và ngoài nước, Pháp Âm, Nhạc & Phim Phật Giáo, Hình Ảnh Phật Giáo, Thơ & Truyện Phật Giáo, Lễ Hội Phật Giáo, Tranh Thư Pháp - Ảnh Nghệ Thuật Phật Giáo, Sự mầu nhiệm của Phật Pháp, Kiến trúc và Điêu khắc Phật Giáo, Xá Lợi, Đố vui học Phật, Nghệ Thuật Sống Đạo
Chủ đề
1.8K
Bài viết
4.7K
Chủ đề
1.8K
Bài viết
4.7K

Phật Giáo: Văn Hóa & Thời Đại

Các bài viết liên quan Phật Giáo: Văn Hóa & Thời Đại, Nhân Vật Phật Giáo, Nghi Lễ & Tín Ngưỡng, Theo Dòng Lịch Sử
Chủ đề
394
Bài viết
984
Chủ đề
394
Bài viết
984

Các Tông Phái Phật Giáo

Thiền Tông

Các Khóa Tu Thiền, Thắc Mắc & Thảo luận Thiền Tông, Giáo Lý Căn Bản Thiền Tông, Tổ Sư Thiền, Như Lai Thiền
Chủ đề
183
Bài viết
4.9K
Chủ đề
183
Bài viết
4.9K

Tịnh Độ Tông

Các Khóa Tu Niệm Phật, Thắc Mắc & Thảo Luận Tịnh Độ Tông, Các bài viết liên quan Tịnh Độ Tông, Giáo Lý Tịnh Độ Tông, Lá Thư Tịnh Độ
Chủ đề
437
Bài viết
3.6K
Chủ đề
437
Bài viết
3.6K

Mật Tông

Thời khóa tu Mật Tông trong và ngoài nước, Thảo luận giáo lý Mật Tông, Các bài viết liên quan Mật Tông, Giáo Lý Mật Tông
Chủ đề
212
Bài viết
1.5K
Chủ đề
212
Bài viết
1.5K

Phật Giáo Nguyên Thủy

Thông tin tu học ở các Tự Viên PG Nguyên Thủy, Thảo Luận Tư Tưởng PG Nguyên Thủy, Các bài viết liên quan Phật Giáo Nguyên Thủy, Giáo Lý PG Nguyên Thủy, Thiền Học Vipasana
Chủ đề
297
Bài viết
1.3K
Chủ đề
297
Bài viết
1.3K

Hệ Phái Khất Sĩ

Giáo Lý Hệ Phái Khất Sĩ, Thảo luận tư tưởng Hệ Phái Khất Sĩ, Thời khóa tu học Hệ Phái Khất Sĩ
Chủ đề
72
Bài viết
205
Chủ đề
72
Bài viết
205

Các vấn đề liên quan Cư Sĩ Phật Tử

Gia Đình Phật Tử

Tin tức sinh hoạt của gia đình Phật Tử , Giáo Lý Gia Đình Phật Tử
Chủ đề
82
Bài viết
151
Chủ đề
82
Bài viết
151

Cư Sĩ Phật Tử

Thông tin sinh hoạt của Cư Sĩ Phật Tử, Các bài viết liên quan Cư Sĩ Phật Tử, Tư Tưởng Cư Sĩ Phật Tử, Ăn Chay & Sức Khỏe, Ngoại Ngữ, Cư Sĩ Phật Tử
Chủ đề
390
Bài viết
2.5K
Chủ đề
390
Bài viết
2.5K

Hộ Niệm Online

Thông tin Ấn Tống Kinh Điển, Danh Sách Thành Viên Ban Hộ Niệm, Cầu Bình An, Cầu Siêu
Chủ đề
181
Bài viết
451
Chủ đề
181
Bài viết
451

Đạo Đức - Từ Thiện

Cần giúp đỡ, Tin Tức Từ Thiện, Chia sẻ kiến thức Y Học giúp đời, Hiếu Hạnh, Đạo Đức, Giáo Dục, Noi gương hạnh tốt
Chủ đề
550
Bài viết
672
Chủ đề
550
Bài viết
672

Vườn Hoa Giao Lưu

Giới thiệu - Quảng cáo sản phẩm Phật Giáo

Giới thiệu các website, sản phẩm liên quan đến Phật Giáo tại đây. Cố tình quảng cáo ở box khác, có thể sẽ bị khoá tài khoản
Chủ đề
43
Bài viết
368
Chuyên mục con:
 1. Websites Phật Giáo
Chủ đề
43
Bài viết
368

Tâm Sự

Chúc mừng sinh nhật, Gửi lời chúc mừng, Cám ơn - Nhớ ơn, Chia sẻ niềm vui, Lưu Bút, Vườn Tao Ngộ, Thủ thỉ tâm tình, Chia sẻ tâm linh và cuộc sống, Tư Vấn Đời Sống Xã Hội - Phật Giáo, Tưởng Niệm, Giải toả tâm sự buồn
Chủ đề
530
Bài viết
1.9K
Chủ đề
530
Bài viết
1.9K

Thời Sự Phật Giáo

Trong Nước, Nước Ngoài, Tin Khác
Chủ đề
493
Bài viết
563
Chủ đề
493
Bài viết
563

Phòng Thư Giãn

Thi Ca về cuộc sống, Âm nhạc ca ngợi đạo đức, tình người, Đố vui giải trí, Bộ sưu tập hình động, Ảnh Bông Hoa - Phong Cảnh - Con Vật, Các bài viết thư giãn
Chủ đề
282
Bài viết
1.4K
Chủ đề
282
Bài viết
1.4K

Thùng rác

Closed Threads

Các bài viết không có giá trị sẽ được chuyển vào đây. Tự động 30 ngày sẽ bị xoá bỏ.
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

TOP 5 Tài Thí

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên nào trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
8,943
Bài viết
63,321
Thành viên
9,233
Thành viên mới nhất
potuk
Bên trên