108

  1. H

    Chú Đại Bi Liên Hồi 108 Biến - Peto - Zing Mp3

    Chú Đại Bi Liên Hồi 108 Biến - Peto - Zing Mp3 Bài hát được phổ nhạc theo kinh tiếng Phạn Video phiên âm tiếng Việt để quí vị đọc theo kinh Phạn dễ dàng hơn. Thần chú được liên hồi 108 biến, dù đi đứng nằm ngồi hãy đọc, nhẫm theo Bài hát mang tên: "thần chú đại bi - Peto" Hãy chia sẻ đến mọi...
Bên trên