2012

 1. gioidinhhue

  Hòa hài cứu vãn nguy cơ tận thế

  <object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZEOBkH9MwRQ?version=3&amp;hl=vi_VN"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed...
 2. gioidinhhue

  Nghi Thức Tụng Niệm 01 Nguyện Hương (Tùy Duyên)

  <object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9-obsYLb-7A?version=3&amp;hl=vi_VN"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed...
 3. gioidinhhue

  Cách Thức Để Được Sinh Ra Ở Cực Lạc

  Cách thức để được sinh ra ở Dewachen (Cực Lạc) là lập một niềm tin và ước nguyện mạnh mẽ đối với cõi Tịnh Độ, và khát khao được sinh ra ở đó. Khi bạn sinh ở cõi đó, bạn không sinh bằng một tiến trình bình thường. Trong thế giới của ta, hết thảy chúng ta đều tới đó trong sự khổ nhọc và làm việc...
Bên trên