247

  1. gioidinhhue

    “Ít nói một câu chuyện Nhiều niệm một câu Phật…”

    Đạo Phật Ngày Nay: Một số hành giả niệm Phật thường lo sợ rằng niệm Phật là pháp môn thấp, không có khả năng giải thoát. Trong bài phỏng vấn sau đây, Đại lão HT.Thích Trí Tịnh đã chứng minh ngược lại rằng đây là pháp môn đơn giản, dễ hành trì nhưng hiệu quả tâm linh rất lớn. Thực tập theo các...
  2. gioidinhhue

    Người chiến sĩ niệm Phật !!!

    Người đàn ông đã đi qua những trận đánh ác liệt trên chiến trường Khe Sanh - Quảng Trị, trở về đời thường với 30 vết thương rải khắp trên người đang trò chuyện với tôi, giọng khàn đi khi nhớ về thời gắn liền với những trái bom của một anh lính công binh. Ông chỉ cho tôi xem vết thương...
Bên trên