4 người bạn tốt

  1. P

    Bốn Người Bạn Tốt Trong Lời Phật Dạy

    Này người trẻ tuổi, hãy chú ý đến 4 kiểu bạn sau đây, bởi vì đó là những người bạn tốt thực sự: người bạn hay giúp đỡ, người bạn ở cạnh ta cả trong lúc hạnh phúc cũng như khổ đau, người bạn cố vấn giàu kinh nghiệm, và người bạn giàu lòng trắc ẩn Có thể nhận biết người bạn hay giúp đỡ bằng 4 dấu...
Bên trên