bồ tát địa tạng

  1. Z

    Pháp âm - Bồ Tát Địa Tạng - HT - Thích Trí Quảng

    Pháp Thoại 卐 Bồ Tát Địa Tạng HT Thich Tri Quang <iframe src="https://www.youtube.com/embed/5iL8c5roHb4" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" width="560"></iframe> Hòa thượng Thích Trí Quảng: tốt nghiệp Tiến sĩ Phật Học tại Đại học Rissho, Tokyo, Nhật Bản. Từ khi trở về Việt Nam...
Bên trên