bàn tay bạn để làm gì

  1. shophoavouu

    Thơ: Bàn tay bạn để làm gì?

    Bàn tay bạn để làm gì? Cũng là một bàn tay* * *Làm biết bao nhiêu việc* * *Từ thô cho đến tế * *Từ thanh cho đến tục* *Khi nắm lại sục sôi* * *Khi xòe ra thân ái* * *Khi chấp lại trang nghiêm* * *Khi buông tuồng mê đắm* *Có bàn tay nghĩa hiệp* * *Đập tan những bất bình* * *Có...
Bên trên