bộ soạn thảo

  1. Hướng dẫn sử dụng chức năng tại Diễn đàn Phật Pháp

    Hướng dẫn sử dụng chức năng tại Diễn đàn Phật Pháp

    Diễn đàn Phật Pháp cập nhật lên bản mới, nên giao diện trình soạn thảo cũng bị thay đổi theo. Nhân tiện có một số bác than phiền rằng không sử dụng được chức năng này chức năng kia, nên mình viết bài này. Hi vọng các bác dành chút thời gian để đọc và hiểu hơn về cách sử dụng trình soạn thảo bài...
Bên trên