chép kinh

  1. Chép kinh Địa Tạng để làm gì?

    Chép kinh Địa Tạng để làm gì?

    Chép kinh Địa Tạng để làm gì? Nhiều người cho rằng, thời xưa chưa có máy in nên con người phải viết kinh bằng tay để lưu truyền kinh điển, ngày nay công nghệ kỹ thuật đã phát triển nên việc chép kinh không còn ý nghĩa nữa. Thật ra, suy nghĩ đó chưa chính xác. Giá trị kinh Địa Tạng Kinh Địa Tạng...
Bên trên