chua minh hiep

  1. K

    Chùa Minh Hiệp Tỉnh Đồng Nai và Hành Trình San Sẻ Yêu Thương

    Chùa Minh Hiệp cư ngụ tại Tỉnh Đồng Nai - là nơi mà các quý phật tự có thể hội tụ cùng nhau tổ chức làm từ thiện , học phật pháp , tham gia khóa tu một ngày an lạc cùng gia đình thân hữu. Giữa những hối hả của cuộc sống thì vẫn còn rất nhiều tấm lòng. Người ta nói khi công nghệ kỹ thuật lên ngôi...
Bên trên