chùa ở đắk lắk

  1. Chùa Khải Đoan - Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

    Chùa Khải Đoan - Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

    Chùa Khải Đoan (Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) là một công trình rất đặc biệt, bởi đây là ngôi chùa đầu tiên của tổ chức Phật giáo trong thời kỳ Chấn hưng Phật giáo Việt Nam ở Tây Nguyên, cũng là ngôi chùa cuối cùng được phong Sắc tứ ở Việt Nam. Chùa Khải Đoan, tên chữ là “Sắc tứ Khải Đoan tự”...
Bên trên