chụp ảnh bên hoa sen

  1. Nghệ Thuật Sống Thiền

    Thiếu Nữ KHOE THÂN GỢI CẢM bên HOA SEN - Nghệ Thuật hay Dung Tục???

    Đây là bộ ảnh sen Nghệ Thuật Sống Thiền sưu tầm được trên mạng. Nghệ Thuật hay gợi DỤC VỌNG thực chất đều do ý niệm, do cách nhìn của mỗi người. TÂM ta "SÁNG" ắt ta sẽ nhìn mọi thứ đều sáng. Nếu Trong Tâm có 2 chữ nghệ thuật thì ắt ta sẽ nhìn thấy nghệ thuật, Nhưng nếu trong tâm ta chứa đầy...
Bên trên