cúng cô hồn

  1. doctruyen88

    Ma và Ngạ quỷ có phải là một ?

    Nếu Phật giáo gọi linh hồn không đầu thai là ngạ quỷ thì dân gian gọi đó là ma hay ma quỷ. Về hình thức, hai loài này là một nhưng về bản chất thì chúng cũng có những điểm riêng nhất định.Với Phật giáo, linh hồn mang nhiều tội lỗi oán nghiệp sẽ biến thành ngạ quỷ, đây là hình phạt bắt buộc. Ngạ...
  2. T

    Về ngày cúng 2 và 16 Âm lịch.

    Mình thấy là phong tục cúng vào ngày mùng 2 và 16 ÂL ko có ở miền Bắc nước ta. Xin các bạn giải đáp cho biết ý nghĩa của ngày nay?
Bên trên