đạo phật

 1. T

  Pháp âm của Thầy Thích Tâm Nguyên

  <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/1jQZJBybrNk" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
 2. Cầu Pháp

  Có thể nào: Có Đạo dễ tu hành?

  Có thể nào lại có "Đạo dễ tu hành" và "Đạo khó tu hành" trong Đạo Phật? ============================================================ ============================================================ Tài liệu tham khảo: http://www.quangduc.com/tacgia/thichthanhnghiem.html...
 3. Đạo Phật Làng Mai làm sao hấp dẫn...

  Đạo Phật Làng Mai làm sao hấp dẫn...

  Nón lá, chiếc khăn chít đầu và trang phục màu nâu là hình ảnh và màu sắc của dân tộc Việt Nam đã có hàng ngàn năm nay. Đạo Phật Làng Mai là đạo Phật Việt Nam, dù đã được hiện đại hóa nhưng cái gốc văn hóa Việt Nam thì phải rõ. Hơn bốn mươi năm trước tôi ra đi với chiếc nón lá và chiếc áo nâu...
Bên trên