hòa thượng

  1. V

    Ai Mua Xe Rác - Hòa thượng Ajahn Brahm - Thượng tọa Thích Trí Siêu dịch

    Ai Mua Xe Rác được Thượng tọa Thích Trí Siêu dịch thoát nghĩa từ tựa đề tiếng Anh “Who ordered this truckload of dung?” của Hòa thượng Ajahn Brahm. Dịch sát nghĩa, tựa đề nguyên tác có thể chuyển ngữ trong tiếng Việt là “ai đã đặt mua xe phân này". Dùng ẩn dụ xe chở phân, Ajahn Brahm đã kể 54...
Bên trên