#khodau

  1. giacnhanckn

    Tại sao có khổ đau. tại sao có vui sướng

    Tại sao lại có khổ đau, tại sao lại có vui xướng Hôm nay chúng ta cùng nhau bàn luận về vấn đề tại sao lại có khổ đau, tại sao có vui xướng. Với tư cách là người đồng học chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi kiến thức với nhau, nếu có ý kiến phản hồi gì xin cữ mạnh dạn comment để lại ý kiến nhận...
Bên trên