lịch giảng pháp

  1. pqthongtin

    Lịch giảng của TT. Thích Chân Quang tháng 7 năm 2017

    Lịch giảng của TT. Thích Chân Quang - Viện chủ Thiền tôn Phật Quang tháng 7 năm 2017 1. Thứ 7 ngày 01/07/2017 (tức 8/6 AL) 09h00: TT. Thích Chân Quang giảng ở chùa Mèo - xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa nhân khóa tu tuổi trẻ tỉnh Thanh Hóa. 2. Thứ 3 ngày 04/07/2017 (tức 11/6 AL)...
Bên trên