mẹ chính là một kì quan

  1. shophoavouu

    Mẹ là chính một Kỳ Quan

    Mẹ là chính một Kỳ Quan Mẹ là chính một kỳ quan Kỳ quan đẹp nhất trần gian cuộc đời Kỳ quan trên đỉnh tuyệt vời Kỳ quan vi diệu sáng ngời như gương Kỳ quan mở cửa tình thương Kỳ quan trang trải mọi đường thế nhân Kỳ quan tuyệt tác dương trần Kỳ quan siêu đẳng vạn lần kỳ quan Mẹ là...
Bên trên