me cua con

  1. A

    MẸ CỦA CON - Đại Đức Thích Thiện Thuận

    HÃY YÊU MẸ KHI MẸ CÒN BÊN TA Đừng đợi đến ngày Mẹ về với đất Mới giật mình rồi khóc lóc tiếc thương Bởi cuộc đời có lắm sự vô thường Tạo dâu bể chẳng ai lường trước được Ai còn Mẹ là người còn có phước Vu Lan về trước ngực đóa hồng tươi Dẫu gian nan có Mẹ tặng nụ cười Ôi thật đẹp ! Một...
Bên trên