mung 2 16 âm lịch

  1. T

    Về ngày cúng 2 và 16 Âm lịch.

    Mình thấy là phong tục cúng vào ngày mùng 2 và 16 ÂL ko có ở miền Bắc nước ta. Xin các bạn giải đáp cho biết ý nghĩa của ngày nay?
Bên trên