ngay tu tu

  1. T

    Ngày Tự Tứ và sự tri ân.

    Mình thấy trong giới luật có nói tới ngày Tự Tứ. Sau khi mùa an cư kiết hạ, mọi người xuất gia sẽ có ngày Tự tứ để xem xét trong quá tình tu học ấy có điều gì thiếu sót hay không. Đây là dịp để mỗi người tự vượt lên những khuyết điểm để tinh tấn hơn. Ngày này mình ko rõ là trước hay sau...
Bên trên