nhac phat giao

  1. D

    Nhạc Phật Giáo

    Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát - Nhạc Phật Giáo Rất Hay https://www.youtube.com/watch?v=KGiWKQoAJcM Cảm ơn mọi người đã ghé qua.
  2. D

    Lạy Phật Quan Âm

    Mình vừa làm xong clip nhạc Lạy Phật Quan Âm với tập hợp các hình ảnh của Quan Thế Âm Bồ Tát. Các bạn xem thử và cho mình ý kiến nhé. QuXIVLKBssY
Bên trên