niệm chú

  1. P

    Tụng Kinh, Niệm Phật, Niệm Chú

    Các ĐH thân mến, Xưa nay tùy theo Chùa, Địa Phương và Môn Phái, chúng ta có nhiều cách tụng niệm khác nhau . Phật chỉ có" Một ", chúng sinh vô biên và cùng nhắm đến một đích . Do đó chúng ta hãy thưởng thức và nếu có thể xử dụng tùy ý . Sau đây là một bài Niêm Phật ...
Bên trên