pháp hội

  1. T

    Thông bạch tổ chức Pháp hội Trung Phong Tam thời Hệ Niệm Cầu "Quốc thái dân an" và cầu siêu cho các

    GHPGVN Thị Xã Sơn Tây Chùa Khai Nguyên xin thông bạch Pháp hội Trung Phong Tam thời Hệ Niệm Cầu "Quốc thái dân an" và Cầu Siêu cho các "thai nhi" uổng tử hoạnh tử... tại Chùa Khai Nguyên - Xã Sơn Đông - TX Sơn Tây - TP. Hà Nội. Pháp hội diễn ra trong ba ngày : 22 - 24 tháng 4 năm Quý...
Bên trên