phat giao lai chau

 1. P

  Vui Trong Đau Khổ

  Giống như câu chuyện làm gì khi tham - sân - si dấy lên, một lần nữa tôi xin chia sẽ một câu chuyện trích từ Phật giáo lai châu của Hồng Mai nói về câu chuyện của Đức Phật khi cùng đệ tử vào thuyết pháp trong thành La Duyệt Kỳ, mong rằng qua câu chuyện mọi người lại hiểu thêm một lời dạy của...
 2. P

  Phật Giáo Lai Châu – Đơn Vị Phật Giáo Ra Đời Sau Cùng Của Cả Nước

  Ngày 27/03/2015, Phật giáo Lai Châu cũng có những thuận duyên để truyền bá những giá trị nhăn văn, tư tưởng đạo đức Phật pháp vào lòng quần chúng nhân dân. Tích cực đóng góp sức mình vào chương trình mục tiêu phát triển chung của địa phương, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh...
 3. P

  Bốn Người Bạn Tốt Trong Lời Phật Dạy

  Này người trẻ tuổi, hãy chú ý đến 4 kiểu bạn sau đây, bởi vì đó là những người bạn tốt thực sự: người bạn hay giúp đỡ, người bạn ở cạnh ta cả trong lúc hạnh phúc cũng như khổ đau, người bạn cố vấn giàu kinh nghiệm, và người bạn giàu lòng trắc ẩn Có thể nhận biết người bạn hay giúp đỡ bằng 4 dấu...
Bên trên