phật giáo về hạnh phúc

  1. H

    Hạnh phúc theo quan điểm của phật giáo

    HẠNH PHÚC THEO QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO Hôm nay nhân dịp tình cờ xem được bài giảng của một Phật tử nước ngoài về hạnh phúc: https://www.youtube.com/watch?v=2GlhkEDlYZI Tôi xin trích lại đây một đoạn giảng về quan điểm của nhà Phật về hạnh phúc đích thực. Mời quý thí chủ cùng bình luận...
Bên trên