quan âm bồ tát

  1. N

    Giới thiệu các phô Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp và độc đáo

    Sau đây mình xin giới thiệu một số tác phẩm mang hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát Bằng Gỗ Nu, Gỗ Lũa, Đá Quý, Ngọc, Vàng và gốm sứ ( Quân âm nghìn mắt nghìn tay, Quan Âm tọa tòa sen ) Tượng quan thế âm bồ tát bằng đồng thếp vàng nghìn mắt nghìn tay Tượng quan thế âm bồ tát tọa tòa sen ( Cỡ...
Bên trên