shop hoa vô ưu

  1. shophoavouu

    đừng tan tro bụi tâm hồn

    Shop Phật giáo Hoa Vô Ưu xin gửi tới các bạn một bài thơ do Shop sưu tầm có nhan đề: ĐỪNG TAN TRO BỤI TÂM HỒN Trăng sao kia nhấp nháy giữa lưng trời Đom đóm nhỏ lập lòe soi đêm tối Ai đánh động, khua thành đồng vách núi Tiếng vô cùng lộng gió thét uy linh Biển Đông trêu sóng...
  2. shophoavouu

    Bàn tay bạn để làm gì?

    Shop Phật giáo Hoa Vô Ưu xin gửi tới các bạn một bài thơ do Shop sưu tầm có nhan đề: Bàn tay bạn để làm gì? Cũng là một bàn tay* * *Làm biết bao nhiêu việc* * *Từ thô cho đến tế * *Từ thanh cho đến tục* *Khi nắm lại sục sôi* * *Khi xòe ra thân ái* * *Khi chấp lại trang nghiêm*...
Bên trên