sinh hoạt

  1. Tịnh Lâm

    Mời tham dự buổi sinh hoạt thiền trà và phóng sinh

    Rất nhiều khi người ta phải nói dối, phải che đậy, phải đóng kịch để đạt đước cái họ cần. Tiếc thay, sự diễn ấy sẽ luôn dẫn tới thói quen rất khó sửa đổi, và dần dà làm con người mất đi sự thành thật vốn có của chính bản thân mình. Hậu quả nặng nề là chính bản thân họ và những người thân...
Bên trên