tam li

  1. T

    Bất hoà trong gia đình.

    Một người bạn của mình người đã rời gia đình để thoát khỏi sự kiểm soát của ông bố độc tài trong gia đình đã tiếp tục làm nhiều người thất vọng sau khi ra Bắc để làm lành. Người mẹ của him giờ đây có lẽ là người bất hạnh nhất trong gia đình, sau khi bà cố gắng phục vụ chồng và dành hết tiền...
Bên trên