thánh

  1. T

    Ngày Tự Tứ và sự tri ân.

    Mình thấy trong giới luật có nói tới ngày Tự Tứ. Sau khi mùa an cư kiết hạ, mọi người xuất gia sẽ có ngày Tự tứ để xem xét trong quá tình tu học ấy có điều gì thiếu sót hay không. Đây là dịp để mỗi người tự vượt lên những khuyết điểm để tinh tấn hơn. Ngày này mình ko rõ là trước hay sau...
  2. hungcom

    u minh du ký

    Cảnh Báo : Phật giáo thừa nhận những vị Tiên Thần Trời cũng như đã thừa nhận Địa Ngục và Ngạ Quỷ. Những sản phẫm của Tiên Thần Trời tuy có na ná giống Giáo lý đạo Phật, nhưng xin các Phật tử hãy xem như mình đang đọc Tây du ký của Ngô Thừa Ân, nghĩa là chỉ để giải trí thôi, chứ không có giá...
Bên trên