thích trí quảng

  1. Z

    Pháp Thoại 卐 Bồ Tát Địa Tạng 卐 HT Thích Trí Quảng Mới nhất

    Bài thuyết pháp của HT thich tri quang moi nhat <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/5iL8c5roHb4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> ► ► ► Nghe Toàn Bộ Các Bài Pháp Thoại của Hòa Thượng Thích Trí Quảng : https://goo.gl/TyKnf4 ► ► ► Đăng Ký kênh tại đây ...
  2. Z

    Pháp âm - Bồ Tát Địa Tạng - HT - Thích Trí Quảng

    Pháp Thoại 卐 Bồ Tát Địa Tạng HT Thich Tri Quang <iframe src="https://www.youtube.com/embed/5iL8c5roHb4" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" width="560"></iframe> Hòa thượng Thích Trí Quảng: tốt nghiệp Tiến sĩ Phật Học tại Đại học Rissho, Tokyo, Nhật Bản. Từ khi trở về Việt Nam...
Bên trên