tinh hoc

  1. T

    Thỉnh sách của cố hòa thượng Thích Thiền Tâm

    nam mô a di đà phật con tha thiết rất mong muốn được thỉnh quyển Duy thức học cương yếu và tập sách Tịnh học tân lương của cố hoà thượng Thích Thiền Tâm. Vì trên internet không có tài liệu. con tha thiết chân thành muốn thỉnh 2 quyển sách này. mong mọi người mở lòng từ bi thương xót. rất mong...
Bên trên