tiểu thừa

  1. thankhauy

    Nhặt nhạnh ký ức-Tiểu Thừa và Đại Thừa

    Xin mạn phép trích dẫn lại bài viết từ diễn đàn phattu từ tháng 4/2014 của đạo hữu Cầu Pháp. Đạo hữu này cũng nhặt nhạnh tin từ năm 1950 và 1996. Đáng buồn thay có những điều đã có nhưng bị quên lãng... Năm 1950, Hội Phật giáo Thế giới (World Fellowship of Buddhists, WFB), khai mạc ở Colombo...
Bên trên