tổ sư

  1. doctruyen88

    Sự tích Đạt Ma Sư Tổ

    Đạt Ma Sư Tổ là ai ? Đạt Ma Sư Tổ là người Ấn Độ, Ông là người sáng lập ra Thiền học. Ông cũng là người sáng tạo ra phương pháp rèn luyện thân thể và truyền thụ cho các nhà sư chùa Thiếu Lâm, là ông tổ của võ học Thiếu Lâm. Đạt Ma Sư Tổ có tên thường gọi là Bồ Đề Đa La, Ngài là con trai thứ 3...
Bên trên