tượng phật a di đà

  1. T

    Tượng gỗ Bồ-Tát Thiên-thủ-thiên-nhãn, Phật A di đà, Phật Di lặc, 18 La Hán đẹp

    Dưới ánh đèn vàng, Pho di lặc, Quan công thể hiện hết nét đục kỹ và nét dân gian. Dưới đây là những bức tượng được Nghệ nhân điêu khắc. Tất cả đều được điêu khắc trên 1 khối gỗ Hương già, vân đẹp như mây nét đục tinh xảo, kỹ. Những hình tượng này đều hiếm thấy bức tượng thứ hai tại Việt...
Bên trên