tượng phật quan âm

  1. P

    Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát

    Với công nghệ VR3D của chúng tôi, quý khách click vào sản phẩm trên web là có thể xoay, lật đủ các hướng, xem rõ từng chi tiết của Tượng Phật Bà Quan Âm Tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn Tượng Quán Tự Tại Bồ Tát Mời quý khách đến với E3D.vn để được trải nghiệm công nghệ bảo tàng 3D và xem thêm...
  2. shophoavouu

    Tượng Phật Quan Âm cao 45 cm

    Tượng Phật Quan Âm Bồ Tát Bồ tát Quán Thế Âm với đức hạnh kham nhẫn, từ bi, luôn thương xót chúng sinh, cứu giúp những số phận lầm lỡ. Người luôn nhận được sự kính yêu và cung kính từ tất cả mọi người. Ánh sáng của người chỉ lối cho chúng Phật tử noi theo, hướng tâm đến chốn an lạc, vô vi. Bồ...
Bên trên