việt hóa

  1. I

    Cùng Việt Hóa ứng dụng Thiền Định trên Android

    A DI ĐÀ PHẬT ! Buddhist Meditation Trainer là 1 ứng dụng Thiền Định nhỏ gọn. Mình đang có ý định Việt Hóa để trực quan sản phẩm, nhằm phổ độ miễn phí tới mọi người. Trong file excel đính kèm đây: Nội dung các dòng từ 33-134: mong mọi người giúp dịch (English sang Vietnamese) sao cho hợp với văn...
Bên trên