vui trong đau khổ

  1. P

    Vui Trong Đau Khổ

    Giống như câu chuyện làm gì khi tham - sân - si dấy lên, một lần nữa tôi xin chia sẽ một câu chuyện trích từ Phật giáo lai châu của Hồng Mai nói về câu chuyện của Đức Phật khi cùng đệ tử vào thuyết pháp trong thành La Duyệt Kỳ, mong rằng qua câu chuyện mọi người lại hiểu thêm một lời dạy của...
Bên trên