ý nghĩa ngày phật đản

  1. H

    Ý Nghĩa Phật Đản Trong Xã Hội Mới

    Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm sáng nay có bài đăng trên coiphat.net về ý nghĩa ngày Phật Đản rất hay trong đó có đoạn như sau: " ngày đức phật Đản Sanh là ngày Ngài thị hiện ở cõi đời này là vì một đại sự nhân duyên, đó là "Khai thị chúng sinh ngộ nhập Tri kiến Phật” nhằm mang lại hòa bình, an lạc...
Bên trên