bát hương đk 30cm

  1. D

    Ý nghĩa tâm linh của bát hương trên bàn thờ gia tiên

    Bàn thờ là nơi tôn nghiêm dùng để thờ cúng gia tiên thể hiện lòng thành kính, hiếu thảo đối với người đã khuất. Việc thờ cúng là phong tục tập quán của người Việt,vì thế trên bàn thờ phải có đồ thờ cúng trong đó một vật linh thiêng và mang ý nghĩa tâm linh không thể thiếu đó là bát hương (bát...
Bên trên