các loại đèn thờ đá

  1. D

    Các loại đèn thờ bằng đá

    Các loại đèn thờ bằng đá Các loại đèn thờ bằng đá. Trong các khu thờ cúng tâm linh như: đình, chùa, miếu, nhà thờ họ, khu lăng mộ đá gia đình ta thường thấy các loại đèn thờ được sử dụng phổ biến. Một trong những loại đèn được ưa chuộng và cũng là vật mà ta thường dùng để dâng tiến vào các khu...
Bên trên