ebook

  1. Ebook Nền tảng của đạo Phật – Tiến sĩ Peter D. Santina

    Ebook Nền tảng của đạo Phật – Tiến sĩ Peter D. Santina

    Nguyên tác: “The Fundamentals of Buddhism”, Tiến sĩ Peter D. Santina Tỳ kheo Thích Tâm Quang dịch Cuốn sách này là một phiên bản sách điện tử được thực hiện dựa theo các bài viết tại website https://www.budsas.org/uni/u-nentang/ntdp00.htm Ebook được mình trích xuất dưới 3 định dạng phổ biến...
Bên trên