Sách Ebook Phật Giáo

Nơi chia sẻ sách, ebook Phật giáo/Phật học đã được biên dịch, biên soạn. Một số khác là những bài giảng của các sư thầy về các vấn đề Phật Pháp căn bản và Thiền tập dành cho các Phật tử.
  • Dán lên cao
Trước hết, xin phép thầy @admin, thầy @vienquang6, @Bạch Vân Nhi, @Ba Tuần, @Tịch Nhiên ... cùng toàn thể các thành viên trong Ban Quản Trị và các thành viên của Diễn Đàn. Thời gian vừa qua...
Trả lời
39
Xem
13K
  • Redirect
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Mùng 1 hoan hỉ KỆ TỤNG KINH - BÀN TỤNG KINH - KỆ ĐỌC SÁCH Kinh sách của Phật là một trong những Pháp Bảo cao quý cho nên khi sử dụng tất cả hành giả đều phải cung kính như là...
Trả lời
Xem
N/A
Các Kinh Phật Nói Cho Người Tại Gia là ebook Phiên bản Pali-Anh: Tỳ kheo Bồ-Đề, Người dịch: Lê Kim Kha. Là ebook Phật giáo nguyên thuỷ.
Trả lời
0
Xem
87
Đây là một quyển sách nhỏ (booklet) được soạn thảo bởi tác giả Chan Khoon San (cũng là tác giả soạn thảo những quyển sách Giáo Trình Phật Học, Hành Hương Về Xứ Phật). Trong đó, có trích đăng một...
Trả lời
0
Xem
66
Bạn nên viết các đề tài không mang tính mê tín, dị đoan. Bài này vi phạm nội qui. Mến. Viên quang6
Trả lời
0
Xem
2K
KINH KIM CANG CHÚ GIẢI HT THÍCH NHẤT HẠNH Xin đại chúng lấy lòng thanh tịnh mà nghe kinh Kim Cương .Tôi xin đại chúng chớ vội đọc những chú giải và bị ảnh hưởng chú giải . Chúng ta nên đi trực...
Trả lời
46
Xem
23K
Phật-Học Tùng-Thư I.- KINH TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT Hay Là ĐẠI-CƯƠNG KINH LĂNG-NGHIÊM Dịch-giả : THÍCH THIỆN-HOA HƯƠNG-ĐẠO XUẤT-BẢN Tái bản, năm 1969 Giảng lần đầu tiên tại Phật-Học-Đường Nam-Việt ngày...
Trả lời
78
Xem
32K
Tâm của con người vô cùng quan trọng, nó là trung tâm của sự sống, của vũ trụ và chứa nhóm tất cả muôn pháp. Nó là hào lũy ẩn náu của mọi tật xấu, nhưng cũng là mảnh đất phì nhiêu nẩy sanh mầm...
Trả lời
7
Xem
6K
Bên trên