nhạc niệm phật

  1. vanduccanh

    Nhạc Niệm Nam Mô A Di Đà Phật (không quảng cáo)

    Niệm Phật rất nhiệm màu, cầu mong tất cả chúng sanh hãy tin tưởng và cầu nguyện Đức A Di Đà để đem nguyện lực phù hộ thế gian trong mùa dịch bệnh. Chỉ cần cầu niệm A Di Đà, rất đơn giản, dễ thực hiện, chỉ cần chí tâm, kiên trì cầu nguyện với tâm thanh tịnh sẽ mang lại kết quả kỳ diệu. 1/ Điều...
Bên trên