phật quan âm

  1. N

    Giới thiệu các phô Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp và độc đáo

    Sau đây mình xin giới thiệu một số tác phẩm mang hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát Bằng Gỗ Nu, Gỗ Lũa, Đá Quý, Ngọc, Vàng và gốm sứ ( Quân âm nghìn mắt nghìn tay, Quan Âm tọa tòa sen ) Tượng quan thế âm bồ tát bằng đồng thếp vàng nghìn mắt nghìn tay Tượng quan thế âm bồ tát tọa tòa sen ( Cỡ...
  2. shophoavouu

    Tượng Phật Quan Âm cao 45 cm

    Tượng Phật Quan Âm Bồ Tát Bồ tát Quán Thế Âm với đức hạnh kham nhẫn, từ bi, luôn thương xót chúng sinh, cứu giúp những số phận lầm lỡ. Người luôn nhận được sự kính yêu và cung kính từ tất cả mọi người. Ánh sáng của người chỉ lối cho chúng Phật tử noi theo, hướng tâm đến chốn an lạc, vô vi. Bồ...
Bên trên